Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen